Synne Homble blir partner i Homble Solheim

Synne Homble tiltrer som partner i Homble Solheim 2. januar 2024. – Synne Homble har en unik erfaring fra juss, forretning og ledelse. Med henne på laget styrker vi Homble Solheims posisjon som et ledende advokatselskap innenfor arbeidslivsjuss og virksomhetsstyring, sier Anders Reiremo, styreleder i Homble Solheim. Synne Homble kommer fra stilling som konserndirektør i…

Les mer

Advokat/-fullmektig – arbeidslivsjuss og virksomhetsstyring

Homble Solheim er et forretningsjuridisk advokatfirma spesialisert i arbeidslivsjuss og virksomhetsstyring. Som nisjefirma tilbyr vi tjenester av ypperste kvalitet. Advokatene våre rangeres blant Norges ledende i arbeidsrett og pensjon i de sentrale internasjonale rangeringene til Legal 500 og Chambers & Partners. Vi er opptatt av å gi klientene våre personlig oppfølging med høy faglig kvalitet.…

Les mer

Avskjed og oppsigelse begrunnet i instruksbrudd

Hvis man skal avskjedige eller si opp en ansatt på grunn av instruksbrudd bør man være sikker på at det faktisk er gitt en instruks. Ellers går det skikkelig galt! Instrukser fra arbeidsgiver kan ha ulikt formål og innhold, og kan være både muntlig og skriftlig, generelle (for alle arbeidstakere) eller spesielle (for individuelle arbeidstakere…

Les mer

Krav om etterinnmelding i tjenestepensjonsordning foreldes etter foreldelseslovens alminnelige regler

Høyesterett har i sak HR-2023-1637 tatt stilling til et viktig prinsippspørsmål om foreldelse av krav om etterinnmelding (og premieinnbetaling) i tjenestepensjonsordninger. Spørsmålet i saken var om Tromsøysund (kirke)sokn pliktet å etterinnmelde en musiker i soknets tjenestepensjonsordning med virkning fra 1. januar 2013. Bakgrunnen for tvisten var at lagmannsretten hadde kommet til at musikeren var å…

Les mer

Har tillitsvalgte varslervern?

Høyesterett har besluttet å fremme anken over Frostating lagmannretts dom av 3. mars 2023 (sak 22-127786ASD-FROS) til behandling for så vidt gjelder spørsmålet om en tillitsvalgt var å anse som varsler etter arbeidsmiljøloven kapittel 2A. Høyesteretts standpunkt vil kunne få stor betydning for dialogen og samarbeidet mellom arbeidsgivere og tillitsvalgte, enten virksomheten er tariffbundet eller…

Les mer