H-S_portretter jan23_215_web

Knut Brekka

Advokatfullmektig

E-post: brekka@homble-solheim.no
Telefonnummer: +47 986 32 296

H-S_portretter jan23_215_web

Knut Brekka

Advokatfullmektig

E-post: brekka@homble-solheim.no
Telefonnummer: +47 986 32 296

Knut Brekka fullførte sin mastergrad i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen våren 2020. Masteroppgaven omhandlet arbeidsgivers styringsrett overfor uavhengige dommere. Parallelt med studiet var Brekka ansatt i rettsavdelingen hos Domstoladministrasjonen.

Hos Homble Solheim arbeider Brekka med arbeidsrett og alminnelig forretningsjuss.

Knut Brekka er medlem av Den Norske Advokatforening.

Erfaring:

  • Advokatfullmektig Homble Solheim, 2023 –
  • Advokatfullmektig Homble Olsby, 2020 – 2023
  • Domstoladministrasjonen, 2016 – 2020

Utdanning:

  • Master i rettsvitenskap, Universitetet i Bergen, 2020