Artikler mai 23, 2023 2 minutter

Nytt forsøk på å forhandle pensjonsregler for ansatte med særaldersgrense

Del nyhetsinnlegget

Fant du dette nyhetsinnlegget nyttig? Da hadde vi satt pris på at du deler det videre i sosiale medier.

Arbeidsgiver- og arbeidstakersiden skal nå forsøke å bli enige om nye regler om pensjon for ansatte med særaldersgrense. Forhandlingene har stor betydning for det framtidige pensjonsnivået for flere hundre tusen ansatte i offentlig sektor.

Med virkning fra 2020 ble det gjort store endringer i reglene om pensjon og pensjonsopptjening i offentlig sektor. Den gamle 66 prosent «bruttoordningene» er en saga blott, og ansatte i offentlig sektor opptjener nå pensjon etter regler som ligner mye på innskuddspensjonsordningene i privat sektor. Arbeidsgiver garanterer ikke lenger et gitt pensjonsnivå ved en bestemt alder, og økningen i levealder gjør at offentlig ansatte må jobbe lenger for å oppnå det samme livsvarige pensjonsnivået etter de nye reglene som det tidligere generasjoner fikk etter de gamle reglene.

Men for en stor gruppe ansatte i offentlig sektor passer de nye reglene om pensjonsopptjening veldig dårlig. Dette gjelder for ansatte med særaldersgrenser, f.eks. sykepleiere, politi og ansatte i brann- og redningsetatene. Disse har ikke den samme muligheten til å jobbe lenger (og opptjene mer pensjon) som ansatte uten særaldersgrense, og får derfor etter de nye reglene et mye lavere pensjonsnivå enn ansatte uten særaldersgrenser. Dette var også partene klar over da de forhandlet frem de nye reglene i 2018. Partene var enige om at det er behov for å gjøre tilpasninger i regelverket for ansatte med særaldersgrense, og disse tilpasningene skulle det forhandles om i en senere prosess. Forhandlingene viste seg imidlertid vanskelige, og vinteren 2020 brøt forhandlingene sammen. Fem år etter at partene ble enige om hovedreglene om pensjon i offentlig sektor står vi dermed fortsatt uten et fullstendig regelverk for en stor gruppe offentlig ansatte.

Men, nå gjøres det et nytt forsøk! Etter regjeringsskifte ble det etablert ny dialog mellom partene, og sommeren 2022 ble de enige om en ny prosessavtale. Det ble lagt opp til en todelt prosess: Først skal det utredes (frem til 1. april 2023), og så skal det forhandles. Forhandlingene skal skje i juni, og målet er å komme frem til en avtale innen 1. juli 2023. Partene ble også enige om å sette ned en arbeidsgruppe som skal vurdere det framtidige behovet for særaldersgrenser. Denne arbeidsgruppen skal avgi rapport til Arbeids- og inkluderingsdepartementet innen 1. juni 2023.

Det har gjennom vinteren/våren 2023 blitt jobbet intenst både på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden med sikte på å forberede forhandlingene om pensjonsregler for ansatte med særaldersgrense. Om partene lykkes med å bli enige denne gangen gjenstår å se. Det står mye på spill og resultatet av forhandlingene kan få stor betydning for tusener av ansatte i lang tid fremover. Samtidig synker nå levealderen i stadig flere vestlige land, også i Norge! Kanskje viser det seg at vi ikke vil leve inn i evigheten likevel? I så fall har Pensjonsreformen (som snart kan feire 20 år) kanskje overlevd seg selv.