Om oss

Homble Solheim er et forretningsjuridisk advokatfirma spesialisert i arbeidslivsjuss og virksomhetsstyring. Vi bistår også klientene våre i generelle forretningsjuridiske spørsmål og tvisteløsning, herunder prosedyre for de alminnelige domstolene og voldgiftsdomstoler.

Homble Solheim gir klientene personlig oppfølging med høy faglig kvalitet. Vi legger vekt på å forstå klientenes egenart og behov.  Målet vårt er ikke bare å løse klientenes problemer i dag, men å bidra til å redusere risikoen for problemer i framtiden. Vi rådgir derfor ikke bare i rent rettslige spørsmål, men bidrar også ofte i strategiske og organisatoriske beslutningsprosesser i virksomhetene. Rådgivningen vår er basert på at klientenes juridiske behov ikke er løsrevet fra deres forretningsmessige behov. Juridisk rådgivning skal tvert imot til enhver tid støtte klientens forretningsmessige behov.

Kundene våre er i hovedsak større og mindre bedrifter i privat og offentlig sektor, samt arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner og ideelle foreninger. Vi bistår også ledere i både offentlig og privat sektor, herunder toppledere.