Omstilling og nedbemanning

 

En god omstillingsprosess må skje i tråd med lovens krav. I tillegg bør den gi oppsagte og gjenværende arbeidstakere et inntrykk av at prosessen var ryddig og god, blant annet gjennom god informasjon og gode begrunnelser for de valgene arbeidsgiveren traff.

 

Målet med prosessen bør være at ​

 • antallet saker der arbeidstakere bestrider rettmessigheten av oppsigelsen, er så lavt så mulig​
 • arbeidstakerne, både de som blir værende igjen i virksomheten og de som blir oppsagt, sitter igjen med et inntrykk av at alle har blitt behandlet ordentlig og rettferdig​
 • kunder, andre forretningsforbindelser og mulig framtidige ansatte oppfatter prosessen som ordentlig​
 • produksjonstapet på kort og lang sikt begrenses så mye som mulig​

For å oppnå disse målene må​

 • prosessen gjennomføres i tråd med lover og avtaler​
 • arbeidstakerne forstå og akseptere prosessen gjennom​
  • tydelige og forståelige begrunnelser for omstillingsbeslutningen​
  • korrekt informasjon til ansatte til rett tid
  • tilstrekkelig kunnskap om prosessen hos linjelederne til at de svarer korrekt på spørsmål fra arbeidstakerne
  • en oppfatning hos de tillitsvalgte av at prosessen er lovlig gjennomført og at de har blitt behandlet korrekt​
  • korrekte og forståelige svar til arbeidstakerne på spørsmålene deres

Hva gjør vi?​

 • bistår arbeidsgiverne med å planlegge prosessen slik at målene nås​
 • gir opplæring til lederne slik at de blir trygge i rollene sine i prosessen​
 • bistår arbeidsgiverne med utarbeidelsen av den nødvendige dokumentasjonen​
 • bistår arbeidsgiverne i møter der dette er hensiktsmessig​
 • bistår arbeidsgiverne i eventuelle forhandlinger og rettsprosesser

I Homble Solheim bistår vi også arbeidstakere som trenger rådgivning i forbindelse med en omstilling- eller  nedbemanningsprosess.