Bistand til ledere

Det «blåser på toppene», både i offentlig og privat sektor. Toppledere kan ha behov for juridisk bistand i håndteringen av sine arbeidsavtaler og arbeidsforhold. Det kan dreie seg om å forhandle frem vilkår i en arbeidsavtale, tvist om forståelsen av arbeidsavtalen eller tvist om avslutning av arbeidsforholdet.

Mange toppledere har også egne avtaler om pensjon, bonus, opsjoner, aksjeprogrammer og andre såkalte «incentivordninger». Slike avtaler har ofte flere parter og berører flere land og rettslige jurisdiksjoner. Kompleksiteten i avtaleverket for en toppleder kan derfor være stor. Flere og flere ledere opplever også å bli «varslet på» og har behov for hjelp og bistand i forbindelse med interne eller eksterne undersøkelser (granskning) i den forbindelse. Gransking er ofte en stor påkjenning og kan ha store karrieremessige og menneskelige konsekvenser.

Gransking er ofte en stor påkjenning og kan ha store karrieremessige og menneskelige konsekvenser.

Homble Solheims advokater har lang erfaring i å bistå ledere i avtaleforhandlinger, både ved inngåelse og avslutning av arbeidsforhold. Vi har bred erfaring i tvisteløsning om forståelsen av arbeidsavtaler og tilknyttede avtaler, herunder pensjons- og incentivavtaler. Vi har også bistått en rekke ledere i store norske virksomheter, som har vært gjenstand for granskning.