Omstilling og nedbemanning

En god omstillingsprosess må skje i tråd med lovens krav. I tillegg bør den gi oppsagte og gjenværende arbeidstakere et inntrykk av at prosessen var ryddig og god, blant annet gjennom god informasjon og gode begrunnelser for de valgene arbeidsgiveren traff. ​

 

Målet med prosessen bør være at ​

 • antallet saker der arbeidstakere bestrider rettmessigheten av oppsigelsen, er så lavt så mulig​
 • arbeidstakerne, både de som blir værende igjen i virksomheten og de som blir oppsagt, sitter igjen med et inntrykk av at alle har blitt behandlet ordentlig og rettferdig​
 • kunder, andre forretningsforbindelser og mulig framtidige ansatte oppfatter prosessen som ordentlig​
 • produksjonstapet på kort og lang sikt begrenses så mye som mulig​

For å oppnå disse målene må​

 • prosessen gjennomføres i tråd med lover og avtaler​
 • arbeidstakerne forstå og akseptere prosessen gjennom​
  • tydelige og forståelige begrunnelser for omstillingsbeslutningen​
  • korrekt informasjon til ansatte til rett tid
  • tilstrekkelig kunnskap om prosessen hos linjelederne til at de svarer korrekt på spørsmål fra arbeidstakerne
  • en oppfatning hos de tillitsvalgte av at prosessen er lovlig gjennomført og at de har blitt behandlet korrekt​
  • korrekte og forståelige svar til arbeidstakerne på spørsmålene deres

Hva gjør vi?​

 • bistår arbeidsgiverne med å planlegge prosessen slik at målene nås​
 • gir opplæring til lederne slik at de blir trygge i rollene sine i prosessen​
 • bistår arbeidsgiverne med utarbeidelsen av den nødvendige dokumentasjonen​
 • bistår arbeidsgiverne i møter der dette er hensiktsmessig​
 • bistår arbeidsgiverne i eventuelle forhandlinger og rettsprosesser

I Homble Solheim bistår vi også arbeidstakere som trenger rådgivning i forbindelse med en omstilling- eller  nedbemanningsprosess.