Pensjon og forsikring

Pensjon og forsikring

Arbeidsgivere er pålagt å tilby pensjons- og forsikringsordninger til sine ansatte. Pensjonsordningene i norske virksomheter er i all hovedsak kollektive forsikrede pensjonsordninger som er tungt lovregulert i bl.a. lov om obligatorisk tjenestepensjon, lov om innskuddspensjon og lov om foretakspensjon. Mange virksomheter tilbyr også ordninger ut over det som er lovregulert. Dette er stort sett såkalte driftspensjonsordninger, hvor virksomheten betaler pensjonen direkte til den ansatte.

Arbeidsgivere er pålagt å tilby pensjons- og forsikringsordninger til sine ansatte.

Pensjonsrettslige spørsmål kan ofte være kompliserte og berøre et bredt spekter av rettsområder, både arbeidsrettslige, avtalerettslige, forsikringsrettslige og skatterettslige. Homble Solheim har bred erfaring i å bistå virksomheter og ansatte i pensjonsrettslige spørsmå. En av våre advokater, Trond Erik Solheim, er over flere år rangert som en av landets ledende pensjonsrettseksperter i de to store internasjonale rangeringene Chambers & Partners og Legal 500.