Virksomhetsstyring og krisehåndtering

Målet med vår bistand til virksomheter er å bidra til god virksomhetsstyring. God virksomhetsstyring gir gode resultater og fornøyde ansatte, og det reduserer risikoen for negative hendelser som kan være kostbare og potensielt virksomhetskritisk. Våre advokater legger vekt på å forstå virksomheten og virksomhetens behov, og å bruke denne kunnskapen i vår rådgivning. Mange av våre klienter bruker oss derfor som strategiske diskusjonspartnere og involverer oss i organisatoriske beslutninger også der de ikke har et «rettslig problem». Gjennom dette bidrar vi til gode prosesser og redusert risiko for juridisk bistand til «brannslukking» og krisehåndtering.

God virksomhetsstyring gir gode resultater og fornøyde ansatte.

Selv virksomheter med god virksomhetsstyring kan komme i situasjoner som krever rask handling eller, dersom det ikke tas riktige grep, som over tid kan utvikle seg til å bli virksomhetskritisk. Styret eller ledelsen i virksomheten kan ha mottatt en varsling om lovbrudd eller kritikkverdige forhold, virksomheten kan få tilsyn fra offentlig tilsynsmyndighet eller virksomheten kan være utsatt for negativ omtale i media.

Styret og ledelsen i virksomheten vil ofte ha begrenset erfaring med å håndtere slike situasjoner og kan ha behov for ulik form for assistanse, ikke bare juridisk. Vår kombinasjon av arbeidsrettslig og alminnelig forretningsjuridisk kompetanse og vår brede erfaring med å rådgi ledere, gjør oss i stand til å bistå virksomheter både med undersøkelse og operasjonell håndtering av de utfordringene virksomheten står i. Homble Solheim har også lang erfaring i å samarbeide med andre fagdisipliner, herunder media- og kommunikasjonsrådgivere.