Virksomhetsstyring og krisehåndtering

Målet med bistanden vår til virksomheter er å bidra til god virksomhetsstyring. God virksomhetsstyring gir gode resultater og fornøyde ansatte, og det reduserer risikoen for negative hendelser som kan være kostbare og potensielt virksomhetskritiske. Advokatene våre legger vekt på å forstå virksomheten og virksomhetens behov, og å bruke denne kunnskapen i rådgivningen. Mange klienter bruker oss derfor som strategiske diskusjonspartnere og involverer oss i organisatoriske beslutninger også der de ikke har et rettslig problem. Gjennom dette bidrar vi til gode prosesser og redusert risiko for juridisk bistand til brannslukking og krisehåndtering.

God virksomhetsstyring gir gode resultater og fornøyde ansatte.

Selv virksomheter med god virksomhetsstyring kan komme i situasjoner som krever rask handling. Et mindre problem som ikke håndteres kan utvikle seg til å bli virksomhetskritisk. Styret eller ledelsen i virksomheten kan motta en varsling om lovbrudd eller kritikkverdige forhold, virksomheten kan få tilsyn fra offentlig tilsynsmyndighet, eller virksomheten kan få negativ omtale i media.

Styret og ledelsen i virksomheten vil ofte ha begrenset erfaring med å håndtere slike situasjoner og kan ha behov for ulik form for assistanse, ikke bare juridisk. Vår kombinasjon av arbeidsrettslig og forretningsjuridisk kompetanse, sammen med annen bred erfaring fra egen ledelse og rådgivning til andre ledere, gjør oss i stand til å bistå virksomheter i krise. Vi kan bistå både med undersøkelser og bistand til å håndtere de konkrete utfordringene virksomheten står i. Noen ganger har vi også tett samarbeid med andre spesialister, slik som media- og kommunikasjonsrådgivere.