Kontrolltiltak, varsling og granskning

Det ligger til arbeidsgiverens styringsrett ha kontroll på den aktivitet som utøves på vegne av virksomheten. På mange områder har arbeidsgiveren også plikt til å føre slik kontroll. En produksjonsbedrift må for eksempel ha kontroll over den forurensningen virksomheten påfører omgivelsene og de risikofaktorene produksjonen innebærer for sine ansatte. For å ha slik kontroll må det av og til gjennomføres tiltak som også innebærer kontrollering av virksomhetens ansatte. Slike kontrolltiltak kan være inngripende overfor de ansatte, og arbeidsmiljøloven har derfor regler for når kontrolltiltak er lovlig og hvordan arbeidsgiveren må gå frem når arbeidsgiver ønsker å gjennomføre kontrolltiltak.

Arbeidsgivere har også plikt til å treffe tiltak dersom arbeidsgiver blir klar over ulovligheter eller andre kritikkverdige forhold knyttet til virksomheten. Arbeidstakerne har på sin side rett, og i noen tilfeller plikt, til å varsle arbeidsgiveren dersom de blir kjent med ulovligheter eller andre kritikkverdige forhold i tilknytning til virksomheten. Arbeidsmiljøloven inneholder derfor også regler som skal sikre at arbeidsgiveren behandler slike varsler på en forsvarlig måte og beskytte varslere mot ulovlig gjengjelde som følge av slik varsling.A

Arbeidstakerne har rett, og i noen tilfeller plikt, til å varsle arbeidsgiveren dersom de blir kjent med kritikkverdige forhold i virksomheten.

Dersom det er grunn til mistanke om at det har foregått ulovligheter eller andre kritikkverdige forhold i tilknytning til virksomheten, vil arbeidsgiveren som regel ha plikt til å undersøke forholdet nærmere. I noen tilfeller gjøres disse undersøkelsene av arbeidsgiveren selv. I andre tilfeller velger arbeidsgiveren å engasjere uavhengige fageksperter, typisk advokater, til å gjennomføre undersøkelsen. Sistnevnte kalles gjerne for «granskning». Granskningsprosesser kan være svært krevende for både virksomheten og de personene som er berørt. Særlig krevende vil slike prosesser ofte være for den eller de som er anklaget eller «mistenkt» for å ha gjort noe galt. Reglene om granskning er også i liten grad lovfestet, og er vanskelig tilgjengelig selv for advokater.

Homble Solheim har bred erfaring i å bistå virksomheter og berørte personer i saker som gjelder kontrolltiltak, varsling og granskning.